USLUGE ZA PRAVNE SUBJEKTE

(d.o.o., d.d., udruženja građana, fondacije i sl.) FINIT PRO d.o.o. u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima te Zakonom o računovodstvu i reviziji vrši obradu cjelokupnih poslovnih promjena sa kojima se Vaše preduzeće susreće i to u sklopu sljedećih usluga:

 • finansijsko knjigovodstvo,
 • robno i materijalno knjigovodstvo,
 • knjigovodstvo stalnih sredstava,
 • vođenje knjiga KUF-a i KIF-a,
 • obračun PDV-a,
 • analitika kupaca i dobavljača,
 • blagajničko poslovanje,
 • obračun ličnih dohodaka sa pratećim obrascima,
 • izrada i sastavljanje svih periodičnih i godišnjih izvještaja,
 • poslovno savjetovanje iz računovodstva,
 • porezno savjetovanje.

USLUGE ZA SAMOSTALNE DJELATNOSTI

(trgovine, ugostiteljstvo, sve vrste obrta i slobodna zanimanja)

 • vođenje poslovnih knjiga:
 1.  knjiga prihoda i rashoda,
 2.  evidencija potraživanja i obaveza,
 3.  popisna lista dugotrajne imovine,
 4.  knjiga prometa,
 • robno i materijalno knjigovodstvo,
 • vođenje knjiga KUF-a i KIF-a,
 • obračun PDV-a,
 • obračun ličnih dohodaka sa pratećim obrascima,
 • izrada i sastavljanje svih periodičnih i godišnjih izvještaja.

OSTALE USLUGE

Obavljamo po dogovoru i sljedeće usluge za naše klijente:

 • Osnivanje privrednih društava, podružnica te sve statusne promjene u društvu i podružnicama
 • Nudimo pomoć pri registraciji svih vrsta samostalnih subjekata
 • Registracija pravnih i fizičkih lica i njihovih dijelova kod Kantonalnog poreznog ureda
 • Izrade statuta i pravilnika
 • Pomoć iz oblasti radnih odnosa: zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prijave i odjave radnika,
 • Prikupljanje i kompletiranje dokumentacije potrebne za radnu dozvolu za strance, te podnošenje  zahtjeva za izdavanje radne dozvole
 • Obračuni za refundaciju bolovanja

FINIT PRO DOO POSLOVNO INFORMATIČKE USLUGE.

INFORMATIČKE USLUGE

Savjetovanje i projektovanje računarskih sistema i mreža:

 • Nudimo pomoć u izboru računarske i mrežne opreme
 • Predlažemo i koordiniramo između Vas i dobavljača opreme
 • Pripremamo ponude iz vlastitog asortimana robe
 • Koordiniramo podizvođača radova ukoliko se radi o kompleksnijem sistemu koji to zahtijeva

Integracija računarskih sistema i mreža:

 • instalacija software-a i hardware-a
 • konfiguracija i optimizacija sistema i mreža

Servisiranje računarskih sistema i opreme:

 • Vršimo popravke i zamjenu, dogradnju hardware-a i mrežne opreme

Softverske usluge:

 • Vršimo backup-ovanje i arhiviranje te zaštitu Vaših podataka
 • Održavanje operativnih sistema
 • Održavanje vaših programskih poslovnih paketa
 • Antivirusna zaštita
 • Briga o vašoj poslovnoj privatnosti